Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Skačany - okres Partizánske

Hlavný kontrolór obce

Žaneta BARTKOVÁ - hlavný kontrolór obce

Adresa:     Družstevná 468, 972 47 OSLANY
Kontakt:    0908/817 737
e-mail:       kontrolor@skacany.sk

 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

 

Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Žaneta Bartková je hlavnou kontrolórkou obcí Skačany,  Malé Uherce, Oslany a Žabokreky nad Nitrou. Hlavnou kontrolórkou obce Skačany je od 1.1.2014.

 

Hlavný kontrolór:

  • vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia  s  prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • vybavuje sťažnosti v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z.
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
  • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

  

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom. 

 

 


 

Plán kontrolnej činnosti HK

1. polrok 2012
 Plan 2012.pdf (76.5 kB) (76.5 kB)

 
2. polrok 2011
 plan_kontr_cinn.pdf (77.3 kB) (77.3 kB)

 
1. polrok 2011
 plan.pdf (87.7 kB) (87.7 kB)

 
2. polrok 2010
 plan_kontrolnej_cinnosti.pdf (89.3 kB) (89.3 kB)

 

webygroup

upresniť

dnes je: 20.3.2018

meniny má: Víťazoslav, Klaudius

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Ocú Skačany

Autor fotografií: archív ocú


15947242

Úvodná stránka