Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Skačany - okres PartizánskeHľadať
 
 

Doc. Ing. Anton Pilát, CSc.

Anton Pilát

Doc. Ing. Anton Pilát, CSc.
- vysokoškolský pedagóg
- vedecko-výskumný pracovník v poľnohospodárstve

 

Je rodákom zo Skačian. Narodil sa 12.2.1929 v roľníckej rodine. V rodnej obci chodil do ľudovej školy, ďalšie dva roky navštevoval bývalú Meštiansku školu vo Veľkých Uherciach. Potom pokračoval v štúdiu na Gymnáziu v Prievidzi, kde v r. 1948 maturoval. Počas študentských rokov sa v rodisku venoval amatérskemu divadlu.
Po maturite študoval jeden rok na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V školskom roku 1949-1950 sa stal poslucháčom Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. Vysokú školu po jej presťahovaní ukončil v Nitre v r. 1953 kvalifikáciou inžinier - agronóm. Tu našiel aj svoje zamestnanie, kde ako vysokoškolský pedagóg odpracoval 41 rokov.
Počas pôsobenia na VŠP Nitra prešiel od asistenta a odborného asistenta až po funkciu docenta. Kandidátskou dizertačnou prácou Zúrodňovanie piesočnatých pôd hlbokým zaorávaním maštaľného hnoja a použitím utlačovadla dosiahol v r. 1965 vedeckú hodnosť kandidáta poľnohospodárskych vied – CSc. Docentskú habilitačnú prácu s názvom Agrotechnické zúrodňovacie zásahy na piesčitých pôdach obhájil v r. 1966 a v r. 1967 bol menovaný docentom.
Popri pedagogickej a vedecko-výskumnej práci sa venoval i bohatej publikačnej činnosti. Bol autorom veľkého množstva prác, napr.: Agromelioračné a zúrodňovacie oparenia na piesčitých pôdach, K problematike niektorých základných agrotechnických opatrení na piesčitých pôdach, atď. Ďalšie jeho odborné vedecké publikácie - vyše 50 titulov, boli uverejnené v rôznych zborníkoch, ako Acta fytotechnica, Rostlinná výroba, Poľnohospodárstvo, Zborníky vysokej školy poľnohospodárskej, Zborníky referátov z vedeckých konferencií a v ďalších.
Vo svojich odborných prácach sa zaoberal predovšetkým problematikou zúrodňovania a obrábania pôdy k ozimnej pšenici. Okrem vedeckých publikácií uverejnil vyše 30 príspevkov v rôznych odborných časopisoch, ako Pôda a úroda, Za vysokú úrodu, Listy cukrovarnícke, Hlas nitrianskeho kraja, Radíme poľnohospodárom, ako aj referáty z konferencií a sympózií.
Mimoriadne veľkú pozornosť venoval písaniu učebných pomôcok, najmä vysokoškolských skrípt. Osobne a v spoluautorstve vydal viac ako 20 titulov pre študijné odbory Agronomickej, Prevádzkovo-ekonomickej i Mechanizačnej fakulty VŠP. Niektoré jeho skriptá boli hodnotené a ocenené ako najlepšie učebné pomôcky.
Počas dlhoročného pedagogického pôsobenia bol školiteľom niekoľkých desiatok vedeckých ašpirantov. Pracoval v mnohých komisiách v škole i mimo nej. Vypracovával odborné a oponentské posudky, projekty, návrhy pre poľnohospodárske podniky, záverečné správy, správy vedecko-technických úloh, ich obhajoby, realizačné výstupy a iné. Zomrel v r. 2011.


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka