Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Skačany - okres PartizánskeHľadať
 
 

Erb obce

Erb obce Skačany  
 
 
 
Erb obce Skačany
V modrom štíte medzi strieborným skloneným lemešom a strieborným vinohradníckym nožíkom zo zlatej pažite vyrastá zlatý klas na listnatom steble prevýšený zlatým strapcom hrozna na zlatej, doľava prehnutej stopke s jedným zlatým položeným listom. Znamenie je vložené do dolu zaobleného tzv. neskorogotického alebo španielskeho štítu.
V zmysle heraldickej konvencie je možné zlatú podľa potreby zamieňať žltou a striebornú bielou.
Pri čierno - bielom vyjadrení farieb sa modrá vyjadrí vodorovným šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.
Právo použiť a používať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu l roka.
Záujemca o používanie obecného erbu uvedie v písomnej žiadosti
- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
- obdobie, na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
- potvrdenie o zaplatení poplatku.

Erb obce sa používa:

a) na pečatidle obce,
b) na insígniách starostu,
c) na listinách o udelení čestného občianstva obce, ceny obce a uznaniach obce,
d) na budovách, kde má sídlo obecný úrad,
e) na označenie katastrálneho územia obce,
f) v rokovacích miestnostiach orgánov obce,
g) na preukazoch poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obce
h) na rovnošatách členov obecného hasičského zboru,
i) na označenie vozidiel obce, obecného hasičského zboru,
j) v miestnych novinách.
Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

Listiny s erbom obce sa používajú len vtedy, ak obsahujú nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov obce alebo ak osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia.
V bežnom korešpondenčnom styku sa zásadne erb obce nepoužíva.
Listový papier s vyobrazeným erbom používa výlučne starosta.
Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa.
Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitého erbu.

 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka