Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Skačany - okres PartizánskeHľadať
 
 

Informácie, žiadosti, právne predpisy, smernice

Koncesionárske poplatky po novom!

Združenie miest a obcí Slovenska sa na základe žiadosti generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska pána Václava Miku obrátilo so žiadosťou o spoluprácu obcí pri komunikácii s občanmi v súvislosti so zmenou  zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS. Vzhľadom na to, že ide o  pomoc  najmä dôchodcom a zdravotne ťažko postihnutým  pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav z platenia úhrad, termín na predkladanie požadovaných dokladov sa predlžuje do 30. júna 2013.

Nižšie si môžete preštudovať celý manuál k úhradám za služby verejnosti - kto má nárok na zníženie, prípadne odpustenie úhrady, aké doklady sa predkladajú a pod. V ďalšej prílohe sa nachádza informácia o zriadenej infolinke pre tento účel.


 
Manuál k úhradám za služby verejnosti
 MANUAL_úhrady_FINAL.pdf (242.4 kB) (242.4 kB)

 
Informácia k zriadenej infolinke
 infolinka RTVS.pdf (135 kB) (135 kB)

 

Stále zverejňované informácie

Stále zverejňované informácie

podľa § 5 odst. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

1) ZBIERKA ZÁKONOV SR – do zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na obecnom úrade.

2) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE – do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade, alebo  tu.

3) SŤAŽNOSTI – sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na obecnom úrade.

4) ŽIADOSTI, NÁVRHY, PODNETY ALEBO INÉ PODANIA – žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách na obecnom úrade.

5) UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA – do uznesení obecného zastupiteľstva možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade, alebo tu.

6) INFORMÁCIE O OBCI –
- miesto, kde informácie možno získať : obecný úrad, webová stránka obce;
- čas: v úradných hodinách obecného úradu;
- spôsob získavania informácií : ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou.

7) INFORMÁCIE O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ VŠETKÝCH ŽIADOSTÍ, NÁVRHOV A INÝCH PODANÍ, VRÁTANE LEHÔT, OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV A MOŽNOSTI SÚDNEHO PRESKÚMANIA, PREHĽAD PRÁVNYCH PREDPISOV, POKYNOV, VÝKLADOVÝCH STANOVÍSK A INŠTRUKCIÍ, PODĽA KTORÝCH OBEC KONÁ A ROZHODUJE ALEBO KTORÉ UPRAVUJÚ PRÁVA A POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSÔB VO VZŤAHU K OBCI – miesto, kde informácie možno získať : Obecný úrad Skačany, v čase úradných hodín.


 

Prehľad právnych predpisov a smerníc

Zásady hospodárenia s majetkom obce

 
Prehľad právnych predpisov

 

dnes je: 13.11.2018

meniny má: Stanislav

webygroup
ÚvodÚvodná stránka