Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Skačany - okres PartizánskeHľadať
 
 

Poľovníci

Zvolávatelia:

1. Obec Skačany, zastúpená Ing. Jurajom Kližanom, starostom obce

2. Vlastníci a spolnomocnenci vlastníkov: Ľubomír Adamec, 958 53  Skačany č. 359, Marko Beňačka, Skačany 129, Benedik Ďuriš, Skačany č. 538, Ing. Juraj Kližan, Skačany č. 342, Peter Miklaš, Malinovského 1156/5, 958 06  Partizánske, MUDr. Jozef Miškeje, Inovecká 38, 949 01  Nitra, Miloš Puterka, Skačany č. 515, Rudolf Puterka, Skačany č. 58, Bc. Jozef Straka, Ku štadiónu 416/17, 957 01  Bánovce nad Bebravou, Ing. Michal Struhár, Skačany č. 392, Peter Struhár, 958 04  Návojovce č. 132, Jozef Záhomenský, Skačany č. 68, Ing. Pavol Šinský, Agátová 759/54, 958 04  Partizánske 4 

3. Pozemkové spoločenstvo Urbár Skačany, Nám. SNP 507, 958 53  Skačany - zastúpené Jozefom Kňaze, predsedom pozemkového spoločenstva

 

ktorí zastupujú viac ako jednu tretinu vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru HÁJ Skačany o celkovej výmere 2167,0 ha uznaného rozhodnutím Okresného úradu Topoľčany, odbor poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a poľovníctva číslo LÚ 330/1995-25 zo dňa 5.8.1996

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V E R E J N Á     V Y H L Á Š K A

 

     My, hore uvedení zvolávatelia, ktoré zastupujú viac ako jednu tretinu vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru HÁJ Skačany Vás v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve ako vlastníkov poľovných pozemkov pozývame na

 

ZHROMAŽDENIE VLASTNÍKOV POĽOVNÝCH POZEMKOV

V POĽOVNOM REVÍRI HÁJ SKAČANY,

 

ktoré sa bude konať v stredu 30.9.2015 o 10,00 hod.

v Kultúrnom dome Skačany, Nám. SNP 451, 958 53 Skačany.

 

Program:

1. Otvorenie

2. Voľba orgánov ZVPP

3. Rozhodnutie o spôsobe využitia práva poľovníctva - užívania poľovného revíru HÁJ Skačany

4. Schválenie výšky náhrady za užívanie poľovného revíru HÁJ Skačany

5. Schválenie postúpenia užívania poľovného revíru HÁJ Skačany poľovníckej organizácii

6. Voľba splnomocnencov vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri HÁJ Skačany v zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctveň

7. Záver

 

Prezentácia vlastníkov poľovných pozemkov PR HÁJ Skačany bude dňa 30.9.2015 od 9,00 do 10,00 h.

 

Priebeh zhromaždenia bude v zmysle § 5 odst. 5 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve osvedčený notárskou zápisnicou. Účastníci zhromaždenia sa preukážu pri prezentácii dokladom totožnosti a dokladom preukazujúcim vlastníctvo pozemkov v poľovnom revíri HÁJ Skačany. V prípade zastupovania vlastníka pozemku je potrebné predložiť aj splnomocnenie na zastupovanie vlastníka na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri HÁJ Skačany. Právnické osoby predložia doklad osvedčujúci právnu subjektivitu a doklad, že prítomný zástupca je štatutárom s právom rozhodovať.

Táto verejná vyhláška bude v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve zverejnená obvyklým spôsobom v obciach Skačany, Návojovce, Partizánske najmenej 5 pracovných dní pred konaním zhromaždenia.

 

Zvolávatelia uvedení v bode 2. znášajú všetky náklady súvisiace so zvolaním zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov.

 

V Skačanoch dňa 21.9.2015

 

 


 

Jún – mesiac poľovníctva

Mesiac jún je už tradične označovaný ako mesiac poľovníctva. Poľovníctvo to však nie je len lov zveri, ale hlavne jej ochrana a starostlivosť o ňu.
Prvé písomné zmienky o opatreniach na ochranu lesov a zveri sú už z obdobia okolo roku 1077. Poľovníci sa združovali už oddávna. Prvé poľovnícke spolky vznikali už za Rakúsko-Uhorska. V roku 1968 bol vytvorený samostatný Slovenský poľovnícky zväz. Vznikali poľovnícke združenia.
Poľovníci sa pri svojej činnosti riadia zásadami chovu zveri a ich lovu, tvorbe a využitiu poľovných revírov, zlepšovaniu životného prostredia zveri. Výkon práce poľovníka – to je však aj časovo veľmi náročná práca a povinnosť. Sú to každoročne stovky hodín odpracované na brigádach pri budovaní a oprave posedov, vyhrabávaní chodníkov či zakrmovaní zveri. Musia byť pripravení, že zima bude dlhá, a preto treba zabezpečiť dostatok krmiva pre zver na celé zimné obdobie.
Navyše, ostatní ľudia im to neraz neuľahčujú. V lese sa správajú nedisciplinovane a často ničia lesné porasty a zariadenia pre lesnú zver.
Veríme, že čím viac ľudí bude chápať vzťahy medzi človekom, prírodou a poľovníctvom, tým väčšia bude pravdepodobnosť, že sa podarí zachovať rozmanitosť našej prírody a teda aj zveri pre budúce generácie. Spokojní však budeme, ak tento príspevok podnieti či prehĺbi lásku k prírode a zvieratám v nej.

 


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka