Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Skačany - okres PartizánskeHľadať
 
 

Prof. Ing. Marko Ďuriš, CSc.

Marko Ďuriš

Prof. Ing. Marko Ďuriš, CSc.

▪ vysokoškolský pedagóg
▪ vedecko-výskumný odborník v poľnohospodárstve

Narodil sa 18.11.1929 v Skačanoch ako prvorodený syn Jozefa a Márie Ďurišovcov. Pochádza z roľníckej rodiny. Detstvo a mladosť prežil v rodnej obci.
Základné školské vzdelanie získal v Skačanoch. Maturoval na štátnom Gymnáziu v Prievidzi. Vysokoškolské štúdium absolvoval v r. 1951-52 na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach a v r. 1953-4 na Agronomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre.
Po ukončení vysokoškolského štúdia začal svoju odbornú prax na Strojno-traktorovej stanici v Štúrove, kde pracoval ako hlavný agronóm a riaditeľ stanice.
Na požiadanie VŠP v Nitre sa v r. 1958 stal odborným asistentom na Katedre mechanizácie. Viedol cvičenia a prednášky z predmetu Mechanizácia rastlinnej výroby. Neskôr sa špecializoval na predmet Využitie poľnohospodárskych strojov.
Od začiatku pôsobenia na vysokej škole sa zapojil s kolektívom katedry do vedecko-výskumnej práce v problematike mechanizácie zberu obilnín. Na základe pozoruhodných výsledkov dosiahnutých v tejto oblasti a po polročnom študijnom pobyte v bývalej NDR obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a v r. 1969 sa habilitoval na docenta. Za vynikajúce výsledky v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti bol v tom istom roku zvolený za prodekana pre vedecký výskum na Mechanizačnej fakulte. Ako prodekan pôsobil do r. 1980. V rokoch 1970 – 1985 bol menovaný za vedúceho Katedry mechanizácie rastlinnej výroby. Zaslúžil sa o rozvoj mechanizácie zberu obilnín a využívania strojov v rastlinnej výrobe.
V roku 1980 ho prezident republiky menoval za vysokoškolského profesora pre odbor Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby.
Prof. Marko Ďuriš publikoval množstvo odborných článkov, štúdií, vypracoval 11 vysokoškolských učebných skrípt. Známa bola jeho knižná práca Mechanizácia prác pri obilninách. Výsledky vedecko-výskumnej práce predniesol na rôznych domácich i zahraničných konferenciách a sympóziách (Nemecko, Holandsko, Poľsko, Bulharsko, bývalý ZSSR i Juhoslávia). Po menovaní za školiteľa vychoval 22 kandidátov poľnohospodárskych vied, z toho dvoch pre Poľsko a jedného pre Mongolsko. Je autorom dvoch patentov, z ktorých sa jeden využíval pri výrobe strojov na triedenie zemiakov.
Svoje odborné skúsenosti uplatňoval aj v rámci Československej akadémie zemědělských vied v Prahe, kde bol členom vedeckej rady pri Výskumnom ústave zemědělské techniky Praha - Řepy a členom redakčnej rady Zemědělská technika.
Za svoju prácu bol vyznamenaný viacerými domácimi i zahraničnými oceneniami.
V roku 1991 odišiel do dôchodku. Už ako dôchodca vypracoval pre Chemko Strážske obsiahlu štúdiu o možnostiach spracovania repky olejnej pre využitie oleja ako energetického zdroja pre poľnohospodárske stroje.


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka