Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Skačany - okres PartizánskeHľadať
 
 

Šanca a nádej

História združenia

Logo občianskeho združeniaHistória Občianskeho združenia Šanca a nádej sa začala písať 26. mája 2001 - na sviatok sv. Filipa Nerriho – patróna mládeže. Bolo založené z iniciatívy vtedajšieho správcu farnosti Zdena Pupíka. Ďalšími zakladajúcimi členmi bola skupina 8 dospelých obyvateľov obce Skačany. Združenie vzniklo ako právna forma pre prácu s deťmi a mládežou na regionálnej úrovni s hlavným cieľom pomáhať rodičom a škole pri výchove v rovine športovej, psychologickej, sociálnej, kultúrnej a náboženskej. Občianske združenie bolo riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra SR 28.9.2001.
      Neskôr sme stanovy združenia rozšírili o ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva, o publikačnú a osvetovú činnosť a o ochranu a tvorbu životného prostredia. Vo všetkých oblastiach našej činnosti sa snažíme vyvíjať aktivity na zlepšenie medziľudských vzťahov.
       Prečo Šanca a nádej? Chceme dať mladým šancu a pokladáme ich za nádej nového tisícročia. A za tým všetkým je viera, ktorá aj nám dáva šancu, ale najmä nádej, že je tu Niekto, kto nás podrží...
       Úzko spolupracujeme s farským úradom a s miestnou samosprávou, mnohé podujatia organizujeme spolu so správcom farnosti a so starostom obce.

 
USKUTOČNENÉ PODUJATIA
 
 • Skačianske leto – 8 ročníkov – v rámci neho:
 • kresba na asfalt,
 • nohejbalový turnaj,
 • výtvarná nesúťažná prehliadka na tému NAŠA OBEC,
 • stolnotenisový turnaj,
 • týždeň tvorivosti,
 • rozlúčka s prázdninami rôznymi formami (zábavná olympiáda, skačianska ZOO, detský jarmok, cyklomaratón, ...)
 • Cesta rozprávkovým lesom - 7 ročníkov – pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.
 • Miestny prázdninový tábor Cibulaland - Všade dobre, doma naj...
  4 krát týždenný pobyt detí od 8 rokov, o ktoré sa starali animátori z radov mládeže. V rámci nich boli uskutočnené celodenné autobusové výlety.

 

Navštívili sme

 • rodisko M. R. Štefánika v Košariskách a mohylu na Bradle,
 • slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej,
 • hrad Beckov a pútnické miesto na Skalke
 • Poľnohospodárske múzeum a Diecézne múzeum v Nitre
 • Bratislavu a hrad Devín
   
 • Projekcia zápasov z Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji
   
 • Výtvarná súťaž na tému Sv. Juraj pri príležitosti 725. výročia prvej písomnej zmienky o skačianskej farnosti a prvom skačianskom kostole, ktorého patrónom bol sv. Juraj
   
 • Príležitostné výstavy s cieľom priblížiť mladým, ako sa žilo v minulosti
  • Výstava výtvarných prác na tému Sv. Juraj, fotografií, dokumentov a iných cirkevných artefaktov o histórii farnosti
  • Vianoce kedysi a dnes

Iné:

 • duchovné večery pre mládež,
 • detské karnevaly,
 • oslavy sviatku sv. Mikuláša,
 • iniciatívy na záchranu a obnovu národných kultúrnych pamiatok vypracovaním projektov na získanie finančných prostriedkov, organizovaním brigád na odkrývaní základov zaniknutého kostola sv. Juraja,
 • iniciatívy za zriadenie skačianskeho obecného múzea,
 • realizácia projektu Park mládeže, ktorý bol podporený Kontom Orange,
 • realizácia projektu Tu sa nám páči, tu sa chceme hrať – revitalizácia detského ihriska podporená Trenčianskou nadáciou z nadačného fondu PORFIX.
 • čaro Vianoc - ukážka pečenia vianočných oblátok, aranžovania a zdobenia medovníkov
   

PRIPRAVUJEME

      PLÁN ČINNOSTI na r. 2018

 

Jún Oslavy MDD
December

 - predvianočné posedenie v KD

-  návšteva sv. Mikuláša


Ak vám záleží na výchove mladých, na tom, aby užitočne trávili svoj voľný čas, ak vám záleží na ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva, neváhajte a príďte medzi nás.
 

Kontakt:

Školská 1, 958 53 Skačany
IČO: 36124401
Číslo účtu: 261800372/0900

0908 182 404.
e-mail: sancaanadej@gmail.com


 

Darujte % z Vašich daní

Prichádza   čas, kedy môžete venovať 2%, zo svojich daní, resp.  3%, pokiaľ ste ako dobrovoľník vykonávali v roku 2016 v hocijakej organizácii (občianskom združení a pod.) dobrovoľnícku činnosť v rozsahu minimálne 40 hodín.
OZ Šanca a nádej vzniklo v máli 2001 z podnetu bývalého správcu farnosti  ThLic. Z. Pupíka,  s cieľom pomáhať  rodičom a škole vo  výchove v rovine športovej, psychologickej, sociálnej, kultúrnej a náboženskej. Činnosť OZ smeruje nielen k aktivitám, ktoré umožňujú zmysluplne tráviť  voľný čas detí a mládeže, ale pomáha pri zveľaďovaní  obce /úprava a obnova detského ihriska, vyčistenie  priestoru v okolí Kaplnky sv. Anny/, podporuje    obnovu a ochranu  kultúrneho dedičstva, /Kostol sv. Juraja/.
Rozhodnite sa darovať 2% z Vašich daní OZ Šanca a nádej, aby združenie mohlo pokračovať v realizácii podujatí pre deti a mládež. Vyhlásenie o poukázaní dane sú k dispozícii u členov OZ, v kostole.


ĎAKUJEME!     

 Ing. Mária Miklašová,

šatutárny zástupca 

 

 


Postup krokov na poukázanie 2%:

1. požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane,

2. z Potvrdenia si vypočítajte 2% z Vašej zaplatenej dane. Ak je táto suma minimálne 3,32 €,

3. vyzdvihnite si Vyhlásenie na stolíku v kostole,
u niektorého z členov občianskeho  združenia alebo si ho stiahnite nižšie.


4. Vyhlásenie vypíšte a podpíšte,

5. obe tlačivá - Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo niekomu z členov občianskeho združenia, ktorý to urobí za Vás.

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov:
Občianske združenie Šanca a nádej
Sídlo: Školská 1, 958 53 Skačany
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 36124401


 

Vyhlásenie

Info z uskutočnených podujatí

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka