Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Skačany - okres PartizánskeHľadať
 
 

Všeobecné informácie

Obsahom pozemkových úprav podľa zák. č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov, je racionálne a priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného, vykonávaného vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, s funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.

Príslušným správnym orgánom na konanie v prvom stupni, tak ako to vyplýva z § 5, je obvodný pozemkový úrad (OPÚ). Druhostupňovým správnym orgánom na úseku pozemkových úprav je krajský pozemkový úrad (KPÚ), ústredným orgánom štátnej správy na tomto úseku je Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Vykonávanie pozemkových úprav má niekoľko etáp:

 • prípravné konanie,
 • povolenie alebo nariadenie pozemkových úprav,
 • vypracovanie úvodných podkladov, ich prerokovanie a schválenie,
 • prejednanie spôsobu vyrovnania, vypracovanie a schválenie zásad miestnenia   nových pozemkov,
 • vypracovanie projektu, jeho prerokovanie a schválenie,
 • vykonanie projektu a schválenie jeho vykonania.

Podľa zákona o pozemkových úpravách účastníkmi konania sú:

 • vlastníci pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,
 • nájomcovia pozemkov, podliehajúcich pozemkovým úpravám,
 • vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho  sa v obvode pozemkových úprav,
 • fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté,
 • investor, ak ide o pozemkové úpravy z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1, písm. d) - (má dôjsť k investičnej výstavbe, ktorá podstatne ovplyvní hospodárenie na pôde alebo životné podmienky v obvode pozemkových úprav alebo jeho ucelenej časti), alebo iná fyzická alebo právnická osoba, v ktorej záujme sa pozemkové úpravy vykonávajú,
 • Slovenský pozemkový fond,
 • Štátna organizácia lesného hospodárstva (Lesy SR, š.p. Banská Bystrica),
 • obec,
 • ten, kto o sebe tvrdí, že spĺňa vyššie uvedené predpoklady, ak sa nepreukáže opak.

Pre účastníkov konania vyplývajú zo zákona o správnom konaní práva a povinnosti, ktoré sa im zachovávajú aj v konaní vo veci pozemkových úprav a tieto sa realizujú prostredníctvom špeciálnych inštitútov upravených v zákone o PÚ a to priamo alebo prostredníctvom združenia účastníkov pozemkových úprav.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka