Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Skačany - okres PartizánskeHľadať
 
 

Záhradkári

50-ročná činnosť ZO SZZ v Skačanoch

       V roku 1966 sa v Skačanoch zišlo zopár nadšencov a založili záhradkársku organizáciu. V apríl 1966 sa zaregistrovali na vtedajšom Okresnom výbore v Topoľčanoch. Členskú základňu tvorilo 42 členov. Zakladajúci členovia boli: Ing. Jozef Gahér, Ignác Gahér, Ľudovít Kováč, Ladislav Mihálka, Anton Kližan (učiteľ) a ďalší.
      Na prvej ustanovujúcej schôdzi si zvolili výbor:
predseda – Ing. Jozef Gahér, tajomník – Ladislav Mihálka pokladník – Ignác Gahér, hospodár – Ladislav Krajčo, členovia výboru – Ľudovít Kováč, Ladislav Ország, Rudolf Kližan. Títo záhradkári sa schádzali dosť často, vymieňali si medzi sebou skúsenosti z pestovania plodín a obrábania záhrad. Schôdzky sa konali najčastejšie v nedeľu popoludní. Na stretnutiach si vždy naplánovali aj inú činnosť, ako boli brigády na skrášľovaní cintorína, okolia kostola (strihanie živého plota) a obce. V tom období chodili aj na brigády na dostavbe kultúrneho domu. Na jeseň r. 1966 sa dohodli, že plody svojej práce budú prezentovať na výstave, ktorá bola v priestoroch bývalého Miestneho národného výboru vo Fridrichovom dome. Tu sa konali 3 výstavy. Jedna výstava bola aj v priestoroch vtedajšej školy. Kultúrny dom bol daný do užívania v r. 1969. Odvtedy sa tam konajú výstavy ovocia, zeleniny a kvetov až doteraz.
      V r. 1970 z iniciatívy učiteľa Antona Kližana boli pri kultúrnom dome zasadené lipy slobody, ktoré tam stoja dodnes. V rokoch 1967- 1970 založil Anton Kližan ovocný sad na Hôrke – ako školský pozemok. Po jeho smrti postupne pustol a zostal zanedbaný. Znovu bol obnovený v r. 1992. Záhradkári stromy orezávajú, tvarujú, ale vždy sa nájdu šikovnejší občania, ktorí úrodu stihnú zobrať prv ako oni.
      Aby získali finančné prostriedky na svoju činnosť, záhradkári chodili na brigády aj na miestne Jednotné roľnícke družstvo. Zakúpili si postrekovač na ochranu rastlín proti škodcom a malotraktor TK -14, ktorý využívali na obrábanie svojich záhrad
      V rokoch 1984-87 došlo k zmene výboru, za predsedu bol zvolený Rudolf Kližan, tajomník – Ladislav Ország, pokladník – Viktor Ďuriš. Zároveň došlo k omladeniu členskej základne. Okrem brigádnickej činnosti sa začali organizovať zájazdy, aj do zahraničia na záhradkársky veľtrh v Rakúsku – v Tullne.
      Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov organizoval v tom období akcie, na ktorých sa zúčastňovali aj naši záhradkári. Boli to rôzne prednášky so záhradkárskou tematikou, školenia členov výboru, schôdze a pod.
V rokoch 1987-1990 pracoval výbor v rovnakom zložení, došlo iba k zmene tajomníka, ktorým sa stal Ing. Jozef Gahér ml. Výraznejšia zmena nastala v roku 1990, kedy bol za predsedu zvolený Ing. Gahér Pavol. Členmi výboru boli: tajomník Ing. Jozef Gahér, pokladník Viktor     Ďuriš, hospodár Ladislav Krajčo, členka výboru Anna Pokorná.
      Činnosť organizácie bola rôznorodá. Záhradkári chodili pravidelne do sadu Opoka orezávať stromy. Za brigády im miestne JRD zapožičalo autobus a 30 členov organizácie sa zúčastnilo exkurzie do botanickej záhrady – Arborétum Mlyňany. V roku 1989 sa členovia organizácie zúčastnili na výstave ovocia na Morave „VEŠKY“ a na výstave citrusov v Zlatých Moravciach. V roku 1994 bol zorganizovaný zájazd do Gabčíkova.
      V roku 1997 predseda organizácie Ing. Gahér Pavol začal navštevovať trojročnú univerzitu tretieho veku zameranú na ovocinárstvo. Školu úspešne absolvoval a svoje cenné rady odovzdáva ostatným členom organizácie.
      Po roku 1989 nastáva v organizácii útlm. V tom období bolo asi 25 členov, väčšinou starší 50 -70-roční.
      V rokoch 1995-2005 bol za pokladníka zvolený Anton Šúdik, ostatní členovia výboru zostali.
V roku 2005 sa opäť zmenilo zloženie výboru. Predsedom sa stal Emil Ďuriš, tajomník je Ing. Jozef Gahér, pokladníčka Rozália Belicová. Členovia výboru sú: Viktor Ďuriš, Jozef Fodora, Helena Podmaníková, Anton Šúdik, Ing. Pavol Gahér, Ladislav Krajčo. V tomto zložení pracoval výbor až do doku 2014. V roku 2015 sa predsedom stal Ing. Ladislav Struhár, tajomníkom je Ing. Jozef Gahér, pokladníkom Emil Ďuriš, hospoárom Jozef Fodora a ostatnými členmi výboru sú Rozália Belicová, Ing. Pavol Gahér, Ján Havalda, Peter Štrpka a Anton Šúdik. Terajší stav členskej základne je 36 členov, ale stále sú to ľudia okolo 50-ky.
      Podujatia, ktoré záhradkári v posledných rokoch pravidelne organizujú:
- zájazdy na výstavu Agrokomplex Nitra,
- návšteva kúpaliska Podhájska,
- celoslovenská výstava Jablko roka,
- exkurzie do Ostratíc, kde sa členovia zúčastňujú na ukážke rezu ovocných stromov,
- exkurzia v Hrušove zameraná na pestovanie ovocných stromov do tvaru „SOLAX“ a „Štíhle vreteno“:
- celoslovenská súťaž v reze ovocných stromov, ako pozorovatelia aj ako súťažiaci.  
      Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov aktívne spolupracuje s obcou a základnou školou, ktorá vždy spestrí výstavu výpestkami a prácami, ktoré žiaci vytvorili z výpestkov.

      Z výstav sa od roku 1993 začala natáčať videopáska, všetky výstavy sú zdokumentované. (v prípade záujmu je možné si pásku zapožičať).


 

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2014

Základná organizácia SZZ v Skačanoch zorganizovala už 48. ročník Výstavy ovocia, zeleniny a kvetov, do ktorej prispeli časťou svojej úrody občania Skačian. Výstava sa konala v nedeľu 28. septembra 2014. Tradične si výstavu prišli v pondelok pozrieť žiaci základnej školy a deti materskej školy. Tento rok si výstavu prišli pozrieť aj hlavní kontrolóri trenčiansko-trnavskej sekcie, ktorí mali v Skačanoch stretnutie. 

 


 

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2014

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2014
Autor: archív OcÚ

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

 
 
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

 
 
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

 
 
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

 
 
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

 
 
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

 
 
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

 
 
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

 
 
Výstava ovocia

 

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2012

V sále Domu kultúry v Skačanoch sa konala 30. 9. 2012 výstava ovocia, zeleniny a kvetov už po 46-krát. Záhradkári prezentovali 180 vzoriek ovocia, 69 vzoriek zeleniny a 45 vzoriek kvetov. Dekoráciu pekne dotvárali aj vkusne naaranžované živé i črepníkové kvety, ďalej výstavu zdobili liečivé byliny, rôzne zavárané ovocie a zelenina, ďalej boli prezentované invázne rastliny pre informáciu občanom o ich škodlivosti, ako sa proti nim chrániť a ako ich odstraňovať z našich záhrad. Okrem toho sa prezentovali aj žiaci zo ZŠ s MŠ Skačany, ktorí svojimi pestrými nápadmi ukázali šikovnosť a umenie pretvoriť ovocie, zeleninu a kvety do očarujúcich výtvorov. Na výstavu prispeli svojimi produktmi aj siedmi podnikatelia z okolia v oblasti ovocinárstva, záhradníctva a spracovania ovocia. Výstavu si prezrelo asi 320 návštevníkov z obce i širokého okolia. V pondelok výstavu navštívili aj žiaci základnej školy.   Výbor základnej organizácie SZZ ďakuje všetkým, ktorí sa na výstave zúčastnili ale tiež členom organizácie, ktorí ju pripravili a teší sa na ďalší ročník v budúcom roku 2013.

 

Za výbor ZO SZZ
Emil Ďuriš

 


 

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2012

výstava záhradkárov

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Autor: KK

výstava záhradkárov
výstava záhradkárov
výstava záhradkárov

 
 
výstava záhradkárov
výstava záhradkárov
výstava záhradkárov
výstava záhradkárov

 
 
výstava záhradkárov
výstava záhradkárov
výstava záhradkárov
výstava záhradkárov

 
 

 

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2011

V sále Domu kultúry v Skačanoch sa konala v nedeľu 25. 9. 2011 výstava ovocia, zeleniny a kvetov už po 45-krát. Záhradkári prezentovali 172 vzoriek ovocia, 70 vzoriek zeleniny a 50 vzoriek kvetov. Dekoráciu pekne dotvárali aj vkusne naaranžované živé i črepníkové kvety, ďalej výstavu zdobili liečivé byliny, rôzne zavárané ovocie a zelenina. Okrem toho sa prezentovali aj žiaci zo ZŠ s MŠ Skačany, ktorí svojimi pestrými nápadmi ukázali šikovnosť a umenie pretvoriť ovocie, zeleninu a kvety do očarujúcich výtvorov.
Na výstavu prispeli svojimi produktami aj piati podnikatelia z okolia v oblasti ovocinárstva, záhradníctva a spracovania ovocia.
Výstavu si prezrelo asi 450 návštevníkov z obce i širokého okolia. V pondelok výstavu navštívili aj žiaci základnej školy.
Výbor základnej organizácie SZZ ďakuje všetkým, ktorí sa na výstave zúčastnili ale tiež členom organizácie, ktorí ju pripravili a teší sa na ďalší ročník v budúcom roku 2012.

 

Za výbor ZO SZZ Emil Ďuriš


 

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov 2011

Tvorba žiakov ZŠ s MŠ

Výstava ovocia zeleniny a kvetov v KD
Autor: EĎ

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov


Autor: KK

Tvorba žiakov ZŠ s MŠ


Autor: EĎ

Tvorba žiakov ZŠ s MŠ

 
 
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

 
 
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Miško a tekvičky
Skačiansky kroj


Autor: MK


 
 
Skačiansky kroj
Skačiansky kroj
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov


Autor: KK

Výstava ovocia, zeleniny a kvetov

 
 
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov


Autor: KK


 
 
Výstava ovocia, zeleniny a kvetov


Autor: KK


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka